Ценовая политика


Наша задача - оказание качественной юридической помощи, что соответствует нашим ценностям в работе. 

         Мы всегда идем навстречу клиентам - при заключении соглашения во внимание принимается материальное положение доверителя.

Прейскурант на услуги для физических лиц:

Гражданские,хозяйственные, административные дела и уголовные дела

Единица измерения

Стоимость грн. с НДС

Устные консультации

1 консультация

От 50 грн.(за 1 час -250 грн.)

Составление исковых заявлений, претензионных писем

1 документ

от 500 грн. (срок  до 5 дней)
от 700 грн. (срок до 2 дней- то есть срочно)

- Представление интересов в суде, в пределах города(без учёта транспортных затрат)

- Представление интересов в суде, в пределах области(без учёта транспортных затрат)

- Представление интересов в суде, за пределами области(без учёта транспортных затрат)

 1 заседание

 

1 заседание

 

1 заседание

от 500 грн.

 

от 800 грн.

 

от 1000 грн.

Представление интересов в апелляционном суде, в пределах области(без учёта транспортных затрат)

-Представление интересов в апелляционном суде, за пределами области (без учёта транспортных затрат)

 1 заседание

 

 

1 заседание

от 500 грн.

 

 

от 1000 грн.

-Принятие участия в ведение переговоров клиента, в пределах области(без учёта транспортных затрат)

- Принятие участия в ведение переговоров клиента, за пределами области(без учёта транспортных затрат)

1 услуга

 

1 услуга

от 500 грн.

 

от 1000 грн.

Экспертиза договоров

1 документ

от 200 грн.

Досудебное урегулирование споров (подготовка проектов претензионных писем, участие в переговорах и иные услуги)

1 услуга

от 500 грн.

 

 

 

Устная консультация по уголовному праву

1 консультация

По договорённости с адвокатом

Уголовные дела

Ведение дела на любой стадии до результата, участие в переговорах

По договорённости с адвокатом

Примечание:

  • указанная стоимость юридических услуг в нормальном режиме;
  • оформление доверенности не включено в стоимость услуг(150-250 грн.);
  • судебный сбор, другие официальные платежи оплачиваются отдельно;
  • в случае срочности предоставления услуги цена возрастает соответственно на 50%-100%;
  • транспортные, затраты на командировку, проживание, связь и другие фактические затраты оплачиваются отдельно


Из споров имущественного характера выплачивается вознаграждение:

  • 30% от суммы удовлетворения требований (при цене иска до 50000 грн.);
  • 20% от суммы удовлетворения требований (при цене иска от 50000 грн. до 200000 грн.);
  • 10% от суммы удовлетворения требований (при цене иска свыше 200000 грн. до 1000000 грн.);
  • 7% от суммы удовлетворения требований (при цене иска свыше 1000000 грн.).

П Р Е Й С К У Р А Н Т
на послуги ТОВ “ЮРТРАНСЕРВІС”
з 01.01.201.


ЗМІСТ ПОСЛУГИ

ВАРТІСТЬ, грн. (з ПДВ)

1. Усні консультації та письмові юридичні висновки (юридичні довідки).

1.1.

Надання УСНИХ консультацій з питань застосування законодавства України та інших питань юридичного забезпечення господарської діяльності підприємства

- 250,0 грн. (ПДВ – 41,67 грн.) за годину роботи юриста-фахівця ТОВ “ЮРТРАНСЕРВІС”.
Тривалість роботи складається з часу одержання вихідної інформації від клієнта, часу підготовки до відповіді, а також часу відповіді на поставлені запитання.

1.2.

ПИСЬМОВІ юридичні (аналітичні) висновки. Вартість роботи визначається в залежності від терміновості доручення та складності поставленого питання (питань). Строк підготовки відповіді (юридичного висновку) визначається за згодою сторін.

- від 500,0 грн. (ПДВ – 83,33 грн.) за висновок (у строк більше ніж 5 робочих днів);
- від 650,0 грн. (ПДВ – 108,33 грн.) за висновок (у строк до 5 робочих днів)
- від 800,0 грн. (ПДВ – 133,33 грн.) за висновок (у строк до 3 робочих днів, тобто - терміново)
- за домовленістю (у тому числі за висновок з кількох питань, складних питань та питань, що потребують аналізу документів клієнта).

2. Юридичне обслуговування поточної господарської діяльності підприємства.

2.1.

Складання наказів, довідок, офіційних листів (відповідей на листи), звернень та інших юридично значущих документів, необхідних для господарської діяльності підприємства

Від 200,0 грн. (ПДВ – 33,33 грн.) (за документ, що має юридичне значення)

2.2.

Комплексне юридичне обслуговуван-ня поточної діяльності підприємства (юридичне консультування та підготовка проектів юридично значущих документів, представництво в контролюючих та інших державних органах та ін.), Абонентське юридичне обслуговування підприємства.
- Обслуговування по пакетам №№ 1-5 НЕ ВКЛЮЧАЄ, а по пакету №№ 6-7 ВКЛЮЧАЄ, представництво інтере-сів у суді, захист у господарському, адміністративному та загальному суді, - дані послуги по пакетам №№ 1-5 оплачуються додатково в залежності від складності доручення.

Абонентська плата за юридичне абонентське обслуговування на місяць встановлюється згідно затверджених наступних пакетів абонентського обслуговування:
1) - 1788,48 (ПДВ – 298,08) грн. – пакет “Підприємець”;
2) – 3378,24 (ПДВ – 563,04)грн. – пакет “Діловий”;
3) - 6912,07948,80 (ПДВ – 1324,80) грн. – пакет “Бізнес”;
4) – 14904,0 (ПДВ – 2484,0) грн.– пакет “Корпоративний-1”;
5) – 27820,80 (ПДВ – 4636,80) грн. – пакет “Корпоративний-2”;
6) – 56511,0 (ПДВ – 9418,5) грн. – пакет “Корпоративний-3”;
7) – 70048,80 грн. (ПДВ – 11674,80) грн. – пакет “Корпоративний-4”;

2.3.

Складання проектів господарських ДОГОВОРІВ, зовнішньоекономічних КОНТРАКТІВ, додатків до них, специфікацій, додаткових та/або попередніх договорів, документів про виконання зобов’язань, інших правочинів згідно чинного законодавства України

- від 300,0 грн. (ПДВ – 50,0 грн.) (при складанні проекту договору ціна визначається в залежності від складності поставленого питання, доручення);
- від 700,0 грн. (ПДВ – 116,67 грн.) (складання проекту зовнішньоекономічного контракту);
- від 150,0 грн. (ПДВ – 25,0 грн.) (складання проекту додаткової угоди, додатку тощо).

2.4.

Складання проекту КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ та комплексний юридичний супровід процедури його укладення (цей вид договорів зараз являється обов’язковим для ВСІХ підприємств в Україні, де використовується наймана праця/де є працівники крім керівника підприємства)

За домовленістю (від 2000,0 грн. (ПДВ – 333,33 грн.)

2.5.

Супровід ділових ПЕРЕГОВОРІВ (правовий аналіз пропозицій партнерів та порядку їх реалізації, юридична аргументація намірів та пропозицій клієнта тощо)

Від 500,0 грн. (ПДВ – 83,33 грн.) за годину роботи одного юриста-фахівця, але не менше 500,0 грн. (ПДВ – 83,33 грн.);

2.6.

Представництво НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ засновників, учасників товариства, акціонерів, інших органів управління господарюючих суб’єктів та інших підприємств та організацій (в т. ч. Профспілкових та інших громадських організацій)

Від 500,0 грн. (ПДВ – 83,33 грн.) за годину роботи юриста-фахівця

2.7.

Складання ПРЕТЕНЗІЇ або обґрунтованої ВІДПОВІДІ НА ПРЕТЕНЗІЮ

Від 500,0 грн. (ПДВ – 83,33 грн.)  в залежності від складності питання, що розглядається в претензії

2.8.

Забезпечення стягнення за визнаною претензією правовими засобами

За домовленістю, в залежності від складності доручення

3. Послуги, пов’язані із захистом прав та законних інтересів клієнта в суді, господарському суді.

3.1.

Досудовий аналіз справи на предмет визначення його судової перспективи і форм подальшого співробітництва клієнта з фірмою

Від 500,0 грн. (ПДВ – 83,33 грн.)

3.2.

Представництво в суді (господарському суді) у справах НЕМАЙНОГОВОГО характеру, у тому числі, але не тільки – у справах про захист честі, гідності та ділової репутації тощо

За домовленістю (від 1380,0 грн. (ПДВ – 230,0 грн.)

3.3.

Захист МАЙНОВИХ інтересів підприємств та громадян у суді, господарському суді або міжнародному комерційному арбітражі (підготовка та фахове ведення справи)

За домовленістю (від 10%  до 30% спірної суми (вартості спірного майна) в залежності від суми позову та складності справи, але не менше 3000,0 грн. (ПДВ – 500,0 грн.)

3.4.

Підготовка окремих процесуальних документів у цивільному та господарському процесі (позовних заяв, заперечень проти позову, пояснень, апеляційних та касаційних скарг, скарг та заяв про перегляд у зв’язку з виключними та ново виявленими обставинами, інших документів 

За домовленістю (від 500,0 грн. (ПДВ – 83,33 грн.)

3.5.

Аналіз справи з метою звернення до Європейського суду з прав людини

За домовленістю (від 3000,0 грн.(ПДВ – 500,0 грн.)

3.6.

Складання документів для порушення справи Європейським судом з прав людини

За домовленістю, в залежності від складності справи та терміновості 

3.7.

Комплексний юридичний супровід створення та роботи третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу.

За домовленістю

4. Послуги щодо захисту прав клієнта у кримінальному процесі.

4.1.

Послуги адвоката, пов’язані із захистом підозрюваного, обвинуваченого в ході дізнання та досудового слідства, підсудного під час судового розгляду в кримінальній справі, а також із захистом прав засудженого, потерпілого, цивільного позивача та відповідача. Представництво інтересів свідка, потерпілого та цивільного позивача.

4.1.1.

Консультації з питань кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства України

Згідно пункту 1.1 цього Прейскуранту (час консультації складається з часу одержання вихідних відомостей від клієнта, часу підготовки до відповіді та часу відповіді на поставлені питання)

4.1.2.

Аналіз обвинувачувального висновку та матеріалів кримінальної справи (з метою визначення судової перспективи справи, пропонування можливих форм співпраці фірми та клієнта)

Від 500,0 грн. (ПДВ – 83,33 грн.) (у справах з великим обсягом матеріалів або у складних справах – оплата більш висока, встановлюється за домовленістю).

4.1.3.

Складання окремих процесуальних документів (заяв, клопотань, апеляцій, касаційних скарг, заяв про перегляд за ново виявленими та виключними обставинами)

За домовленістю (від 1000,0 грн. (ПДВ – 166,67 грн.)

4.1.4.

Участь адвоката у кримінальному процесі в якості захисника

- епізодична участь адвоката (участь в одній слідчій дії, наприклад у допиті свідка, або в одному судовому засіданні)
- від 1500,0 грн. (ПДВ – 250,0 грн.) та із розрахунку 500,0 грн. (ПДВ – 83,33 грн.) за годину роботи адвоката;
- комплексне ведення захисту в кримінальній справі – оплата встановлюється за домовленість в залежності від складності справи.

4.1.5.

Вступ у справу в якості захисника прав (представника) потерпілого та представництво інтересів потерпілого. Захист прав свідка.

За домовленістю (від 4000,0 грн. (ПДВ – 666,67 грн.) та із розрахунку 500,0 грн. (ПДВ – 83,33 грн.) за годину роботи адвоката).

4.1.6.

Вступ у справу в якості представника цивільного позивача та представництво його майнових інтересів

Відповідно до пункту 3.3 цього Прейскуранту.

4.2. Послуги юристів, пов’язані з представництвом інтересів господарюючих суб’єктів у їх стосунках з контролюючими органами.

 

4.2.1.

 

Складання адвокатських (юридичних) запитів до контролюючих органів з питань, що цікавлять клієнта

За домовленістю (від 500,0 грн. (ПДВ – 83,33 грн.)

4.2.2.

Підготовка скарги для  ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ (повідомлень, рішень або дій) податкових органів

За домовленістю (від 1000,0 грн.(ПДВ – 166,67 грн.).

4.2.3.

Термінове консультування клієнта з питань правомірності дій працівників контролюючих органів по відношенню до підприємства або його посадових осіб (режим “ШВИДКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ”)

За домовленістю з виїздом юриста компанії до клієнта (в межах міста Кременчука) – від 580,0 грн. (ПДВ – 96,60 грн.); без виїзду юриста до клієнта – від 250,0 грн. (ПДВ – 41,67 грн.)

4.2.4.

Комплексна юридична підтримка клієнта в період проведення ПЕРЕВІРОК, РЕВІЗІЙ ТА РОЗСЛІДУВАНЬ щодо його фінансово-господарської діяльності, що проводяться контролюючими органами (консультації, складання необхідних документів, ведення переговорів і переписки з перевіряючими)

За домовленістю

4.3.1.

Ознайомлення з матеріалами справи про адмін. правопорушення, оцінка перспектив

 Від 500,0 грн. (ПДВ – 83,33 грн.)

4.3.2.

Захист у справі про адміністративне правопорушення

За домовленістю (від 580,0 грн. (ПДВ – 96,60 грн.)

4.3.3.

Складання скарги для оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення

За домовленістю (від 580,0 грн. (ПДВ – 96,60 грн.)

5. Інші юридичні послуги.

5.1.

 

Захист інтересів стягувача в процесі виконавчого провадження (представництво інтересів для забезпечення ефективного та оперативного виконання судового рішення про стягнення правовими засобами)

 

За домовленістю (від 15% від суми, що підлягає стягненню або 10% - у випадку виконання рішення у справі, ведення якої здійснювали фахівці фірми).

5.2.

Підготовка пропозиції щодо законної мінімізації податкових зобов’язань

За домовленістю (від 745,20 грн. (ПДВ – 124,20 грн.)

5.3.

Аналіз стану й організації правової роботи на підприємстві (розробка і подання юридичного висновку керівництву (власнику) підприємства, рекомендацій щодо вдосконалення правової роботи за результатами перевірки клієнта)

За домовленістю (від 1000,0 грн. (ПДВ – 166,67 грн.) за кожен день роботи одного фахівця; витрати на проживання, харчування і проїзд фахівця до місця надання послуг – за рахунок замовника).

5.4.

Підготовка установчих документів підприємства, сприяння державній реєстрації, перереєстрації, реорганізації, ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності

- Реєстрація приватного підприємства або підприємця – від 1500,0 грн. (ПДВ – 250,0 грн.)
- Реєстрація ТОВ  – від 2500,0 грн. (ПДВ – 416,68 грн.)
- Реєстрація АТ – від 6000,0 грн. (ПДВ – 1000,0 грн.)
- реєстрація за короткий термін і створення підприємства “під ключ” – за домовленістю.
- Оформлення і реєстрація змін в установчих документах – від 500,0 грн. (ПДВ – 83,33 грн.)
- Ліквідація підприємства (протягом 3-7 місяців в залежності від складності справи) – від 5000,0 грн. (ПДВ – 833,33 грн.)
в залежності від обсягів документації, наявності кредиторської заборгованості тощо.
- Юридичне супроводження процедури банкрутства підприємства – від 5000,0 грн. (ПДВ – 833,33 грн.)
 в залежності від складності справи в кожному окремому випадку.

5.5.

Підготовка установчих документів і сприяння легалізації: громадських організацій та їх об’єднань; політичних партій4 професійних союзів і їх об’єднань; благодійних і релігійних організацій.

Від 2000,0 грн. (ПДВ – 333,33 грн.)

5.6.

Реєстрація товарних знаків (торгових марок, знаків на товари та послуги): - оформлення заявочних документів на знак для товарів та послуг, подання їх у органи Укрпатенту та ведення необхідного діловодства за заявкою до отримання охоронного державного свідоцтва на знак товарів та послуг

Від 2000,0 грн. (ПДВ – 333,33 грн.)
(дана сума НЕ включає у себе обов’язкові, передбачені законодавством платежі – державне мито та збори)

 Юридичне обслуговування підприємств і фізичних осіб – підприємців:

Пакети абонентського обслуговування

Пакет “Підприємець”

Пакет 
“Діловий”

Пакет 
“Бізнес”

 Пакет
“Корпоративний-1”

Пакет
“Корпоративний-2”

Пакет
“Корпоративний-3”

Пакет
“Корпоративний-4”

 

1

2

3

4

5

6

6

Знижка на обслуговування (у відсотку від загальної ціни за 1 годину роботи юриста-фахівця)

 

10 %

 

15 %

 

20%

 

25%

 

30%

 

35%

 

40%

Кількість оплачуваних робочих годин у 
місяць

 

8 год.

 

16 год.

 

40 год.

 

80 год.

 

160 год.

 

350 год.

 

470 год.

Ціна 1 години
роботи юриста-фахівця (грн.)

 

  223,56 
(ПДВ – 37,26)

 

211,14 
(ПДВ – 35,19)

 

198,72 
(ПДВ – 33,12)

 

186,3
(ПДВ – 31,05)

 

173,88
(ПДВ – 28,98)

 
161,46
(ПДВ – 26,91)

 
149,04 
(ПДВ – 24,84)

Абонентська плата
в місяць
(грн.)

1788,48
(ПДВ – 298,08)

3378,24
(ПДВ – 563,04)

7948,80
(ПДВ – 1324,8)

14904,0
(ПДВ – 2484,0)

27820,8
(ПДВ – 4636,8)

56511,0
(ПДВ – 9418,5)

70048,80
(ПДВ – 11674,80)

* - в залежності від щомісячної кількості оплачуваних робочих годин, особливості абонентського обслуговування та особливості клієнта можуть встановлюватися і інші пакети абонентського обслуговування.

Усі ціни наведені з ПДВ.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЮРТРАНСЕРВІС” є платником податку на додану вартість (ПДВ).

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЮРТРАНСЕРВІС” є платником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою 25%.

Гарантується належне та своєчасне оформлення усіх первинних документів, документів, необхідних для ведення податкового та бухгалтерського обліку.

Ціни наведені в прейскуранті являються орієнтовними і визначаються в кожному окремому випадку за домовленістю сторін в залежності від складності послуги, особливості клієнта та часу необхідного юристу-фахівцю для виконання послуги.

 

Директор ТОВ “ЮРТРАНСЕРВІС”                                                                          О. В. Плескун

П Р Е Й С К У Р А Н Т
на послуги ТОВ “ЮРТРАНСЕРВІС”
з 01.01.2013р.


ЗМІСТ ПОСЛУГИ

ВАРТІСТЬ, грн. (з ПДВ)

1. Усні консультації та письмові юридичні висновки (юридичні довідки).

1.1.

Надання УСНИХ консультацій з питань застосування законодавства України та інших питань юридичного забезпечення господарської діяльності підприємства

- 250,0 грн. (ПДВ – 41,67 грн.) за годину роботи юриста-фахівця ТОВ “ЮРТРАНСЕРВІС”.
Тривалість роботи складається з часу одержання вихідної інформації від клієнта, часу підготовки до відповіді, а також часу відповіді на поставлені запитання.

1.2.

ПИСЬМОВІ юридичні (аналітичні) висновки. Вартість роботи визначається в залежності від терміновості доручення та складності поставленого питання (питань). Строк підготовки відповіді (юридичного висновку) визначається за згодою сторін.

- від 400,0 грн. (ПДВ – 66,67 грн.) за висновок (у строк більше ніж 5 робочих днів);
- від 550,0 грн. (ПДВ – 91,67 грн.) за висновок (у строк до 5 робочих днів)
- від 700,0 грн. (ПДВ – 116,67 грн.) за висновок (у строк до 3 робочих днів, тобто - терміново)
- за домовленістю (у тому числі за висновок з кількох питань, складних питань та питань, що потребують аналізу документів клієнта).

2. Юридичне обслуговування поточної господарської діяльності підприємства.

2.1.

Складання наказів, довідок, офіційних листів (відповідей на листи), звернень та інших юридично значущих документів, необхідних для господарської діяльності підприємства

Від 100,0 грн. (ПДВ – 16,67 грн.) (за документ, що має юридичне значення)

2.2.

Комплексне юридичне обслуговуван-ня поточної діяльності підприємства (юридичне консультування та підготовка проектів юридично значущих документів, представництво в контролюючих та інших державних органах та ін.), Абонентське юридичне обслуговування підприємства.
- Обслуговування по пакетам №№ 1-5 НЕ ВКЛЮЧАЄ, а по пакету №№ 6-7 ВКЛЮЧАЄ, представництво інтере-сів у суді, захист у господарському, адміністративному та загальному суді, - дані послуги по пакетам №№ 1-5 оплачуються додатково в залежності від складності доручення.

Абонентська плата за юридичне абонентське обслуговування на місяць встановлюється згідно затверджених наступних пакетів абонентського обслуговування:
1) - 1788,48 (ПДВ – 298,08) грн. – пакет “Підприємець”;
2) – 3378,24 (ПДВ – 563,04)грн. – пакет “Діловий”;
3) - 6912,07948,80 (ПДВ – 1324,80) грн. – пакет “Бізнес”;
4) – 14904,0 (ПДВ – 2484,0) грн.– пакет “Корпоративний-1”;
5) – 27820,80 (ПДВ – 4636,80) грн. – пакет “Корпоративний-2”;
6) – 56511,0 (ПДВ – 9418,5) грн. – пакет “Корпоративний-3”;
7) – 70048,80 грн. (ПДВ – 11674,80) грн. – пакет “Корпоративний-4”;

2.3.

Складання проектів господарських ДОГОВОРІВ, зовнішньоекономічних КОНТРАКТІВ, додатків до них, специфікацій, додаткових та/або попередніх договорів, документів про виконання зобов’язань, інших правочинів згідно чинного законодавства України

- від 216,0 грн. (ПДВ – 36,0 грн.) (при складанні проекту договору ціна визначається в залежності від складності поставленого питання, доручення);
- від 580,0 грн. (ПДВ – 96,60 грн.) (складання проекту зовнішньоекономічного контракту);
- від 124,20 грн. (ПДВ – 20,70 грн.) (складання проекту додаткової угоди, додатку тощо).

2.4.

Складання проекту КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ та комплексний юридичний супровід процедури його укладення (цей вид договорів зараз являється обов’язковим для ВСІХ підприємств в Україні, де використовується наймана праця/де є працівники крім керівника підприємства)

За домовленістю (від 1380,0 грн. (ПДВ – 230,0 грн.)

2.5.

Супровід ділових ПЕРЕГОВОРІВ (правовий аналіз пропозицій партнерів та порядку їх реалізації, юридична аргументація намірів та пропозицій клієнта тощо)

Від 414,0 грн. (ПДВ – 69,0 грн.) за годину роботи одного юриста-фахівця, але не менше 414,0 грн. (ПДВ – 69,0 грн.);

2.6.

Представництво НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ засновників, учасників товариства, акціонерів, інших органів управління господарюючих суб’єктів та інших підприємств та організацій (в т. ч. Профспілкових та інших громадських організацій)

Від 414,0 грн. (ПДВ – 69,0 грн.) за годину роботи юриста-фахівця

2.7.

Складання ПРЕТЕНЗІЇ або обґрунтованої ВІДПОВІДІ НА ПРЕТЕНЗІЮ

Від 414,0 грн. (ПДВ – 69,0 грн.)  в залежності від складності питання, що розглядається в претензії

2.8.

Забезпечення стягнення за визнаною претензією правовими засобами

За домовленістю, в залежності від складності доручення

3. Послуги, пов’язані із захистом прав та законних інтересів клієнта в суді, господарському суді.

3.1.

Досудовий аналіз справи на предмет визначення його судової перспективи і форм подальшого співробітництва клієнта з фірмою

Від 414,0 грн. (ПДВ – 69,0 грн.)

3.2.

Представництво в суді (господарському суді) у справах НЕМАЙНОГОВОГО характеру, утому числі, але не тільки – у справах про захист честі, гідності та ділової репутації тощо

За домовленістю (від 1380,0 грн. (ПДВ – 230,0 грн.)

3.3.

Захист МАЙНОВИХ інтересів підприємств та громадян у суді, господарському суді або міжнародному комерційному арбітражі (підготовка та фахове ведення справи)

За домовленістю (від 5% до 10% спірної суми (вартості спірного майна) в залежності від суми позову та складності справи, але не менше 2760,0 грн. (ПДВ – 460,0 грн.)

3.4.

Підготовка окремих процесуальних документів у цивільному та господарському процесі (позовних заяв, заперечень проти позову, пояснень, апеляційних та касаційних скарг, скарг та заяв про перегляд у зв’язку з виключними та ново виявленими обставинами, інших документів 

За домовленістю (від 250,0 грн. (ПДВ – 41,67 грн.)

3.5.

Аналіз справи з метою звернення до Європейського суду з прав людини

За домовленістю (від 2070,0 грн.(ПДВ – 345,0 грн.)

3.6.

Складання документів для порушення справи Європейським судом з прав людини

За домовленістю, в залежності від складності справи та терміновості 

3.7.

Комплексний юридичний супровід створення та роботи третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу.

За домовленістю

4. Послуги щодо захисту прав клієнта у кримінальному процесі.

4.1.

Послуги адвоката, пов’язані із захистом підозрюваного, обвинуваченого в ході дізнання та досудового слідства, підсудного під час судового розгляду в кримінальній справі, а також із захистом прав засудженого, потерпілого, цивільного позивача та відповідача. Представництво інтересів свідка, потерпілого та цивільного позивача.

4.1.1.

Консультації з питань кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства України

Згідно пункту 1.1 цього Прейскуранту (час консультації складається з часу одержання вихідних відомостей від клієнта, часу підготовки до відповіді та часу відповіді на поставлені питання)

4.1.2.

Аналіз обвинувачувального висновку та матеріалів кримінальної справи (з метою визначення судової перспективи справи, пропонування можливих форм співпраці фірми та клієнта)

Від 414,0 грн. (ПДВ – 69,0 грн.) (у справах з великим обсягом матеріалів або у складних справах – оплата більш висока, встановлюється за домовленістю).

4.1.3.

Складання окремих процесуальних документів (заяв, клопотань, апеляцій, касаційних скарг, заяв про перегляд за ново виявленими та виключними обставинами)

За домовленістю (від 250,0 грн. (ПДВ – 41,67 грн.)

4.1.4.

Участь адвоката у кримінальному процесі в якості захисника

- епізодична участь адвоката (участь в одній слідчій дії, наприклад у допиті свідка, або в одному судовому засіданні)
- від 1035,0 грн. (ПДВ – 172,50 грн.) та із розрахунку 345,0 грн. (ПДВ – 57,50 грн.) за годину роботи адвоката;
- комплексне ведення захисту в кримінальній справі – оплата встановлюється за домовленість в залежності від складності справи.

4.1.5.

Вступ у справу в якості захисника прав (представника) потерпілого та представництво інтересів потерпілого. Захист прав свідка.

За домовленістю (від 3450,0 грн. (ПДВ – 575,0 грн.) та із розрахунку 345,0 грн. (ПДВ – 57,50 грн.) за годину роботи адвоката).

4.1.6.

Вступ у справу в якості представника цивільного позивача та представництво його майнових інтересів

Відповідно до пункту 3.3 цього Прейскуранту.

4.2. Послуги юристів, пов’язані з представництвом інтересів господарюючих суб’єктів у їх стосунках з контролюючими органами.

 

4.2.1.

 

Складання адвокатських (юридичних) запитів до контролюючих органів з питань, що цікавлять клієнта

За домовленістю (від 332,0 грн. (ПДВ – 55,33 грн.)

4.2.2.

Підготовка скарги для  ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ (повідомлень, рішень або дій) податкових органів

За домовленістю (від 828,0 грн.(ПДВ – 138,0 грн.).

4.2.3.

Термінове консультування клієнта з питань правомірності дій працівників контролюючих органів по відношенню до підприємства або його посадових осіб (режим “ШВИДКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ”)

За домовленістю з виїздом юриста компанії до клієнта (в межах міста Кременчука) – від 580,0 грн. (ПДВ – 96,60 грн.); без виїзду юриста до клієнта – від 250,0 грн. (ПДВ – 41,67 грн.)

4.2.4.

Комплексна юридична підтримка клієнта в період проведення ПЕРЕВІРОК, РЕВІЗІЙ ТА РОЗСЛІДУВАНЬ щодо його фінансово-господарської діяльності, що проводяться контролюючими органами (консультації, складання необхідних документів, ведення переговорів і переписки з перевіряючими)

За домовленістю

4.3.1.

Ознайомлення з матеріалами справи про адмін. правопорушення, оцінка перспектив

 Від 332,0 грн. (ПДВ – 55,33 грн.)

4.3.2.

Захист у справі про адміністративне правопорушення

За домовленістю (від 580,0 грн. (ПДВ – 96,60 грн.)

4.3.3.

Складання скарги для оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення

За домовленістю (від 580,0 грн. (ПДВ – 96,60 грн.)

5. Інші юридичні послуги.

5.1.

 

Захист інтересів стягувача в процесі виконавчого провадження (представництво інтересів для забезпечення ефективного та оперативного виконання судового рішення про стягнення правовими засобами)

 

За домовленістю (від 15% від суми, що підлягає стягненню або 10% - у випадку виконання рішення у справі, ведення якої здійснювали фахівці фірми).

5.2.

Підготовка пропозиції щодо законної мінімізації податкових зобов’язань

За домовленістю (від 745,20 грн. (ПДВ – 124,20 грн.)

5.3.

Аналіз стану й організації правової роботи на підприємстві (розробка і подання юридичного висновку керівництву (власнику) підприємства, рекомендацій щодо вдосконалення правової роботи за результатами перевірки клієнта)

За домовленістю (від 745,20 грн. (ПДВ – 124,20 грн.) за кожен день роботи одного фахівця; витрати на проживання, харчування і проїзд фахівця до місця надання послуг – за рахунок замовника).

5.4.

Підготовка установчих документів підприємства, сприяння державній реєстрації, перереєстрації, реорганізації, ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності

- Реєстрація приватного підприємства або підприємця – від 1200,0 грн. (ПДВ – 200,0 грн.)
- Реєстрація ТОВ  – від 2070,0 грн. (ПДВ – 345,0 грн.)
- Реєстрація АТ – від 4140,0 грн. (ПДВ – 690,0 грн.)
- реєстрація за короткий термін і створення підприємства “під ключ” – за домовленістю.
- Оформлення і реєстрація змін в установчих документах – від 414,0 грн. (ПДВ – 69,0 грн.)
- Ліквідація підприємства (протягом 3-7 місяців в залежності від складності справи) – від 4140,0 грн. (ПДВ – 690,0 грн.)
в залежності від обсягів документації, наявності кредиторської заборгованості тощо.
- Юридичне супроводження процедури банкрутства підприємства – від 4140,0 грн. (ПДВ – 690,0 грн.)
 в залежності від складності справи в кожному окремому випадку.

5.5.

Підготовка установчих документів і сприяння легалізації: громадських організацій та їх об’єднань; політичних партій4 професійних союзів і їх об’єднань; благодійних і релігійних організацій.

Від 2000,0 грн. (ПДВ – 333,33 грн.)

5.6.

Реєстрація товарних знаків (торгових марок, знаків на товари та послуги): - оформлення заявочних документів на знак для товарів та послуг, подання їх у органи Укрпатенту та ведення необхідного діловодства за заявкою до отримання охоронного державного свідоцтва на знак товарів та послуг

Від 2000,0 грн. (ПДВ – 333,33 грн.)
(дана сума НЕ включає у себе обов’язкові, передбачені законодавством платежі – державне мито та збори)

Юридичне обслуговування підприємств і фізичних осіб – підприємців:

Пакети абонентського обслуговування

Пакет “Підприємець”

Пакет
“Діловий”

Пакет
“Бізнес”

 Пакет
“Корпоративний-1”

Пакет
“Корпоративний-2”

Пакет
“Корпоративний-3”

Пакет
“Корпоративний-4”

 

1

2

3

4

5

6

6

Знижка на обслуговування (у відсотку від загальної ціни за 1 годину роботи юриста-фахівця)

 

10 %

 

15 %

 

20%

 

25%

 

30%

 

35%

 

40%

Кількість оплачуваних робочих годин у
місяць

 

8 год.

 

16 год.

 

40 год.

 

80 год.

 

160 год.

 

350 год.

 

470 год.

Ціна 1 години
роботи юриста-фахівця (грн.)

 

  223,56
(ПДВ – 37,26)

 

211,14
(ПДВ – 35,19)

 

198,72
(ПДВ – 33,12)

 

186,3
(ПДВ – 31,05)

 

173,88
(ПДВ – 28,98)

 
161,46
(ПДВ – 26,91)

 
149,04
(ПДВ – 24,84)

Абонентська плата
в місяць
(грн.)

1788,48
(ПДВ – 298,08)

3378,24
(ПДВ – 563,04)

7948,80
(ПДВ – 1324,8)

14904,0
(ПДВ – 2484,0)

27820,8
(ПДВ – 4636,8)

56511,0
(ПДВ – 9418,5)

70048,80
(ПДВ – 11674,80)

* - в залежності від щомісячної кількості оплачуваних робочих годин, особливості абонентського обслуговування та особливості клієнта можуть встановлюватися і інші пакети абонентського обслуговування.

Усі ціни наведені з ПДВ.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЮРТРАНСЕРВІС” є платником податку на додану вартість (ПДВ).

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЮРТРАНСЕРВІС” є платником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою 25%.

Гарантується належне та своєчасне оформлення усіх первинних документів, документів, необхідних для ведення податкового та бухгалтерського обліку.

Ціни наведені в прейскуранті являються орієнтовними і визначаються в кожному окремому випадку за домовленістю сторін в залежності від складності послуги, особливості клієнта та часу необхідного юристу-фахівцю для виконання послуги.

 

Директор ТОВ “ЮРТРАНСЕРВІС”                                                                          О. В. Плескун

 

top